Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Sukces Michała Miłosza i Dominika Zaborskiego w konkursie Kulinaria dietetyczne!

 

 

 

 

30 marca w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach odbył się konkurs, którego celem było propagowanie i sprawdzenie wiedzy, dotyczącej żywienia i żywności.
W rywalizacji wzięło udział 14 dwuosobowych zespołów uczniów szkół średnich o profilu żywieniowym. Konkurs składał się z trzech zadań, testu teoretycznego z wiedzy o żywności i żywieniu, oceny towaroznawczej i sensorycznej środków spożywczych oraz projektu, dotyczącego oceny jakości żywności, jej  przechowywania oraz planowania i oceny żywienia.
Nasi uczniowie z klasy IV TUG – Michał Miłosz i Dominik Zaborski spisali się znakomicie, zajmując II miejsce. Gratulacje!
Po zakończonym konkursie wszyscy uczestnicy mieli okazję zapoznać się z pracowniami: biochemiczną, mikrobiologiczną, oceny wartości odżywczej i procesów technologicznych, w których kształcą się studenci z kierunku Dietetyka.Sylwester Szaliński