Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Uczennica naszej szkoły laureatką finału IX Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Turystyce

 

 

 

 

W dniach 6-9.04.2022 r. Julia Pawlak z klasy IV T reprezentowała naszą szkołę w finale Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Turystyce, odnosząc kolejny sukces.
Zgodnie  z regulaminem olimpiady etap centralny składał się z eliminacji i finału. Podczas eliminacji zadanie uczestników polegało na rozwiązaniu testu, złożonego z 40 zadań sprawdzających wiedzę i umiejętności z zakresu turystyki i technik obsługi turystycznej. Następnie należało przedstawić przygotowaną przez siebie prezentację multimedialną, związaną z tematem przewodnim zawodów.
Spośród uczestników eliminacji została wyłoniona finałowa piętnastka, w której znalazła się Julia Pawlak, otrzymując tym samym tytuł laureata IX Olimpiady Wiedzy o Turystyce.
Na ostatnim etapie olimpiady należało rozwiązać zadanie praktyczne i odpowiedzieć na związane z nim pytania. Ostatecznie  Julia zajęła bardzo wysokie - IV miejsce!
Olimpiada Wiedzy o Turystyce jest wpisana na listę olimpiad Ministerstwa Edukacji Narodowej, co oznacza, że jej laureaci są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik obsługi turystycznej oraz decyzją senatów wyższych uczelni mogą być przyjmowani na studia wyższe z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.


Gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły!


Lidia Zaborowska