Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Zakończenie roku klas maturalnych

 

 

 

 

29 kwietnia 2022 r. tegoroczni abiturienci otrzymali z rąk dyrektora Piotra Matusiaka i wychowawców świadectwa ukończenia szkoły. W towarzystwie profesorów i rodziców ze szkołą pożegnali się uczniowie klas:


III LO – wychowawczyni prof. Dorota Karolak, nauczyciel wspierający prof. Bartosz Grzelak;
IV TEC – wychowawczyni prof. Joanna Wesołowska;
IV T – wychowawczyni prof. Marta Ohde;
IV TUG – wychowawca prof. Sebastian Kozicki.


Prowadzący: Patrycja Cholewa i Adrian Kubiak dziękowali nauczycielom i wychowawcom za wsparcie, pomoc i zindywidualizowanie procesu kształcenia, zwłaszcza w tych trudnych pandemicznych czasach. Zorganizowane przez nauczycieli zdalne nauczanie było trudnym wyzwaniem, ale i budującym relacje doświadczeniem. Wykazując się empatią i dojrzałością, tegoroczni maturzyści pieniądze przeznaczone na kwiaty – symbol wdzięczności wpłacili na szkolny fundusz pomocy Ukrainie. Spotkało się to z aprobatą i uznaniem nauczycieli.
Wszyscy uczniowie, którzy otrzymali świadectwa, byli szczęśliwi. Na szczególne uznanie zasłużyli jednak ci, którzy otrzymali świadectwa z wyróżnieniem (w kolejności alfabetycznej): Patrycja Cholewa, Anna Jakubczyk, Izabela Kostrzewska, Julia Pawlak. Najlepszym uczniem szkoły ze średnią 5,13 został Maciej Palczewski (IV TEC). Maciek otrzymał pamiątkowe pióro z grawerem, jednorazowe Stypendium Dyrektora Szkoły, nagrodę książkową i bon pieniężny. Dumni rodzice wyróżnionych uczniów otrzymali listy gratulacyjne.
Uhonorowane zostały także osoby sumienne i rzetelne, które z zaangażowaniem pracowały na rzecz szkoły.
Tegoroczni maturzyści otrzymali słowa otuchy od dyrektora Piotra Matusiaka oraz życzenia od reprezentantki klas młodszych – Wiktorii Kosiby.
Uroczystość uświetniła swym śpiewem Weronika Wiśniewska, wykonując piosenkę Marka Grechuty o jakże wymownych słowach: „Ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy, ważne są tylko te chwile, na które czekamy”.
Te ważne chwile utrwalił na fotografii Grzegorz Rutkowski, do którego kierowane są podziękowania.
Sprzętem nagłaśniającym zajęli się rozpoczynający swą przygodę w tej branży: Natan Stachowski i Olivier Magdziarz. Życzymy tegorocznym abiturientom, aby do świadectwa ukończenia szkoły dołączyli zaświadczenia o wyjątkowo dobrze zdanej maturze.