Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Wracamy do szkoły!

 

 

 

 

Minął czas wakacji, przyszła pora na przestąpienie cezakowskiego progu i otwarcie nowego rozdziału. 1 września rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny. Powitaliśmy go z ulgą, że możemy spotkać się twarzą w twarz, i z nadzieją, ze taki stan utrzyma się na stałe. Radośni i uśmiechnięci, choć wciąż z nałożonymi maseczkami, zebraliśmy się w sali gimnastycznej, z uwagi na reżim sanitarny podzieleni na trzy tury: najpierw klasy pierwsze, później drugie, wreszcie trzecie i czwarte. Każdą z grup przywitał pan Piotr Matusiak, który właśnie objął funkcję dyrektora Zespołu Szkół nr 1. Przedstawił on młodzieży swoich najbliższych współpracowników, z którymi od tego roku będzie kierował naszą placówką – panie wicedyrektor Marzenę Kordyl-Kołatę i Katarzynę Kowalczyk oraz panią kierownik kształcenia praktycznego Martę Ohde.
Nowej kadrze zarządzającej, wszystkim pedagogom, pracownikom obsługi i uczniom życzymy owocnej pracy, zapału, entuzjazmu, wytrwałości i satysfakcji z podejmowanych wysiłków. Dobrego roku 2021/22!