Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Z prawem za pan brat

 

 

 

 

21 października 2021 r. uczniowie klas pierwszych spotkali się z Panem Robertem Borowskim z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu. Pan aspirant przedstawił wybrane regulacje prawne (Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz niektóre zapisy Kodeksu Karnego). Zwrócił uwagę na sposób postępowania wobec osób, które nie ukończyły jeszcze 18 lat, a popełniły czyn karalny. Zdefiniował też pojęcie demoralizacja, oznaczające – mówiąc bardzo ogólnie – zachowanie niezgodne z normami, obowiązującymi w danej społeczności. W stosunku do nieletnich o demoralizacji mówimy wtedy, gdy np. uczeń wagaruje, pali papierosy, zażywa narkotyki, przejawia wulgarne i agresywne zachowania, niszczy mienie czy na inne sposoby narusza normy prawne i społeczne.A. Pawlak – Przybyłowicz