Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Nie dopalaj się, bo się spalisz!

 

 

 

 

18 listopada 2021 r. uczniowie klas pierwszych i drugich uczestniczyli w zajęciach profilaktycznych na temat: Uwaga – dopalacze, narkotyki, paranarkotyki. Warsztaty poprowadzili p. Maciej Szczodrowski i p. Leszek Roszczenko – asystenci jednego z największych w Polsce specjalistów w dziedzinie narkotyków, prof. Mariusza Jędrzejki  z Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Podczas zajęć omówiono, czym jest uzależnienie, jak działają narkotyki i substancje zastępcze (dopalacze), jakie są konsekwencje zdrowotne nadużywania wspomnianych substancji. Przekazano młodzieży najnowszą wiedzę o skutkach zażywania narkotyków i dopalaczy. Pamiętajmy – uzależnienie jest chorobą „demokratyczną”, może zapaść na nią każdy, bez względu na płeć, wiek, poziom intelektualny, wykształcenie i uprawiany zawód.


A. Pawlak–Przybyłowicz