Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Zajęcia profilaktyczne na temat HIV/AIDS

 

 

 

 

W listopadzie uczniowie klas: I LO, I TEC, I TFR, I TUG, I T i I B uczestniczyli w zajęciach psychoedukacyjnych z zakresu ochrony i promocji zdrowia i przeciwdziałania HIV/AIDS. Zajęcia na temat Nie pozwól na zakażenie!, realizowane przez Fundację Wsparcia Psychospołecznego, poprowadził p. Rafał Osiński – pedagog, specjalista poradnictwa psychospołecznego i rodzinnego. Podkreślił on, że zdrowy wygląd nie wyklucza nosicielstwa wirusa HIV, a życie należy smakować z rozsądkiem. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, otwarcie dyskutowali, wymieniali poglądy i nabywali wiedzy o profilaktyce HIV/AIDS.


A. Pawlak–Przybyłowicz