Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Matematyka w nowej odsłonie

 

 

 

 

7 czerwca 2023 r. odbyło  się uroczyste rozdanie dyplomów i nagród dla laureatów pierwszej edycji konkursu matematycznego „MATEMATYKA MULTIMEDIALNIE”.
Zadaniem konkursowym było wykonanie prezentacji multimedialnej/filmu/animacji. Praca miała przedstawiać rozwiązanie wylosowanego wcześniej zadania matematycznego.


Od 8 do 17 lutego uczniowie zgłaszali się do przewodniczącej Szkolnej Komisji Konkursowej, Pani Izabeli Bartoszek, i losowali zadania z wcześniej przerobionych działów matematyki. Tym razem to uczeń był „nauczycielem” i musiał przygotować lekcję dla kolegów i koleżanek. Do 17 marca każdy  uczestnik dostarczył  płytę CD/DVD swojemu nauczycielowi matematyki.


Obradując, komisja uwzględniała: zgodność z tematem, walory edukacyjne, pomysłowość i oryginalność, sprawność warsztatową oraz poprawność rozwiązania zadań.


Po burzliwej i długiej naradzie I miejsce zajęła Oliwia Kałuża z klasy III TET, II miejsce Oliwia Kucharska (klasa II LO), a trzecie Julita Tulinek z klasy IV TFp.
Każda z dziewcząt zastosowała inny rodzaj przedstawienia rozwiązania zadania. Oliwia Kałuża wykorzystała elementy prezentacji, animacji oraz nagrała swój głos, omawiając zagadnienia. Każdy z przypadków został dokładnie omówiony i rozwiązany bezbłędnie.


Oliwia Kucharska nagrała film, w którym przedstawiła rozwiązywanie zadania na kartce. Zadawała pomocnicze pytania, które angażowały słuchacza – w tym przypadku komisję konkursową, która brała czynny udział i odpowiadała na pytania „nowego nauczyciela”.


Julita przestawiła rozwiązanie wylosowanych zadań w formie prezentacji w sposób zrozumiały i spójny, zastosowała przejrzyste odwołanie do danego etapu rozwiązania zadania, posługując się kolorami oraz zachowując porządek zapisu.


Uczennice zostały nagrodzone kartami podarunkowymi  do Manufaktury oraz „niezbędnikami ucznia” na lekcjach matematyki. Nagrody wręczyli Pani Dyrektor Marzena Kordyl-Kołata oraz organizatorzy konkursu.


Dziękujemy za udział i zapraszamy do kolejnych edycji.


Izabela Bartoszek, Anna Czubak, Andrzej Pawłowski