Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Uczniowie „Cezaka” z Certyfikatami Europass Mobilność!

 

 

 

 

23 września był dniem, w którym uroczyście podsumowaliśmy wyjazd 45-osobowej grupy młodzieży na zagraniczne staże do Hiszpanii. Miesięczny pobyt naszych uczniów na wybrzeżu Costa del Sol, w uroczej miejscowości Marbella, odbył się w ramach projektu Z Cezakiem poznaję europejski rynek pracy, zrealizowanego przy wsparciu projektu Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego, finansowanego z Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) na zasadach programu Erasmus+.
Konferencję poprowadziła pani wicedyrektor Katarzyna Kowalczyk. Towarzyszyli jej uczniowie, którzy przedstawili prezentację multimedialną i film, będący relacją i podsumowaniem ich wrażeń oraz umiejętności, zdobytych podczas praktyk. Wyraźnie wybrzmiały słowa, iż wyjazd był prawdziwą szkołą życia, uczył radzenia sobie w obcym kraju, pozwolił szlifować umiejętności językowe, a przede wszystkim dawał szanse na zdobycie nowej wiedzy i doświadczeń zawodowych. Uczniowie podkreślali, że udział w stażu pozwolił im lepiej poznać zagraniczny rynek pracy, przezwyciężyć bariery i otworzyć się na otaczający świat. Należy podkreślić, że pobyt za granicą to nie tylko praca w ramach praktyk, ale także udział w ciekawym programie kulturowym. Z uśmiechami na ustach młodzież wróciła do utrwalonych na zdjęciach wspomnień z wycieczek, m.in. na brytyjski Gibraltar, do Malagi – stolicy Andaluzji, Rondy, Setenil – miasta wykutego w skale, czy do wędrówki Ścieżką Króla – niezwykłym pieszym szklakiem, ciągnącym się wzdłuż stromych ścian wąwozu. To była prawdziwa przygoda!
Konferencja była podsumowaniem już piątego projektu, zrealizowanego w naszej szkole. Jak podkreślił p. dyrektor Piotr Matusiak, do tej pory z zagranicznych staży skorzystało prawie 300 uczniów „Cezaka”. Zwieńczeniem uroczystości było wręczenie Certyfikatów Europass Mobilność. Uczestnicy projektu otrzymali również certyfikaty uczestnictwa w przygotowaniu językowym (język hiszpański), kulturowo-pedagogicznym oraz odbycia stażu u partnera zagranicznego. Wszystkie zaświadczenia, potwierdzające zdobyte przez uczniów kompetencje i umiejętności, są z pewnością ważną przepustką zarówno na polskie, jak i na zagraniczne rynki pracy.
Spotkanie zakończyło się bardzo miłym akcentem – poczęstunkiem w prawdziwie hiszpańskim stylu. Były tapasy, paella, gazpacho i inne smakołyki, przygotowane przez uczniów, którzy doskonalili umiejętności kulinarne podczas staży w Hiszpanii. Potrawy zostały przygotowane pod czujnym okiem pana Rafała Antoszewskiego.
Serdecznie dziękujemy za przybycie na konferencję wszystkim gościom: Panu Karolowi Maślińskiemu – Członkowi Zarządu Powiatu Zgierskiego, Panu Prezydentowi Miasta Zgierza Przemysławowi Staniszewskiemu, Panu Sekretarzowi Miasta Zgierza Robertowi Chocholskiemu, Panu Posłowi na Sejm RP Markowi Matuszewskiemu, Pani Jolancie Pawłowskiej z Wydziału Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz Pani Katarzynie Krawczyk – zastępcy prezesa Banku Spółdzielczego. Było nam niezmiernie miło podzielić się z Państwem wszystkimi wrażeniami i umiejętnościami, zdobytymi przez młodzież podczas zagranicznych staży.
Na kolejnych, młodszych uczniów czeka już następny, szósty projekt, który będzie realizowany w bieżącym roku szkolnym – wiosną. Już teraz zapraszamy do śledzenia wszystkich wydarzeń, związanych z tym przedsięwzięciem. Na pewno będzie się działo!