Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Profilaktyki nigdy dość

 

 

 

 

W październiku uczniowie klas pierwszych: I TC, I BK i I TFR spotkali się z aspirantami, p. Michałem Effenbergiem i p. Krystianem Wasiakiem, z Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu. Przedstawiciele policji przedstawili regulacje prawne (Ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich), przypominając, że w stosunku do nieletnich o demoralizacji mówimy wtedy, gdy np. uczeń wagaruje, pali papierosy, zażywa narkotyki, przejawia wulgarne i agresywne zachowania, niszczy mienie oraz przejawia inne zachowania, naruszające normy prawne i społeczne. Nowe media bezsprzecznie przyczyniły się do przełomu w zakresie komunikacji. Młodzież najczęściej komunikuje się między sobą poprzez portale społecznościowe, takie jak Facebook czy Instagram. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, jaką krzywdę można wyrządzić drugiej osobie, wypowiadając się o niej niepochlebnie w Sieci. Warto pamiętać, że znęcanie się to działanie, polegające na umyślnym zadawaniu bólu nie tylko fizycznego, ale i psychicznego.Albina Pawlak – Przybyłowicz