Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Bliżej prawa

 

 

 

 

W lutym br. uczniowie klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych uczestniczyli w zajęciach w ramach projektu pt. "Mocni w Prawie”, dotyczącego edukacji prawnej młodzież z zakresu przeciwdziałania zachowaniom kryminogennym, odpowiedzialności karnej nieletnich, cyberbezpieczeństwa i cyberprzemocy. Projekt prowadzony jest przez Akademię Wymiaru Sprawiedliwości  w Warszawie, zaś zajęcia z naszą młodzieżą prowadził prawnik p. Adam Kaźmierczak. Słuchacze poznali różnice między przestępstwem, wykroczeniem, występkiem a zbrodnią oraz dowiedzieli się sporo o odpowiedzialności karnej nieletnich. Ponadto przybliżone zostały zagadnienia zagrożenia o charakterze finansowym i społecznym oraz demoralizacji. Cenne informacje nasz gość poparł licznymi przykładami. Warto zapamiętać konkluzję zajęć – w Internecie nikt nie jest anonimowy, a informacje zamieszczane w Sieci nie znikają tak łatwo, jak się wydaje…Albina Pawlak-Przybyłowicz