Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Bądź asertywny – nie niszcz zdrowia!

 

 

 

 

Każdego roku uwrażliwiamy klasy pierwsze na problem narkotyków i innych substancji szkodliwych dla zdrowia i życia. Zorganizowane w tym celu zajęcia profilaktyczne na temat: Dopalacze, narkotyki, paranarkotyki. Jak mądrze mówić „nie" poprowadził p. Maciej Szczodrowski – asystent jednego z największych w Polsce specjalistów w dziedzinie narkotyków, profesora Mariusza Jędrzejki z Mazowieckiego Centrum Profilaktyki Uzależnień. Podczas warsztatów młodzież poznała definicję uzależnienia, omówiono, jak działają  narkotyki i substancje zastępcze (dopalacze) oraz jakie konsekwencje zdrowotne wynikają z nadużywania wspomnianych substancji. Zajęcia były cenną lekcją. Mówienie „nie” nie jest proste, szczególnie gdy w jakiejś kwestii mamy inne zdanie niż reszta grupy, tej umiejętności można się jednak nauczyć.A. Pawlak-Przybyłowicz