Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Rok Czesława Miłosza

 

 

 

Co jest wymówione, wzmacnia się.
 Co nie jest wymówione, zmierza do nieistnienia.
Cz. Miłosz

 

Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2024 Rokiem Czesława Miłosza, oddając hołd jednemu z największych polskich poetów. Dlatego też 27 lutego 2024 r. wiersze tego twórcy prezentowali uczestnicy Szkolnego Konkursu Recytatorskiego: Gabriela Gabara (kl. IV TET), Marharyta Haiduchyk (kl. II BH), Kinga Kicińska (kl. II TGE), Oliwia Matysiak (kl. II BK), Natan Stachowski (kl. III T), Marcelina Pilarska (kl. II LO), Antonina Witkosz (kl. II TFR), Konrad Zawiślak (kl. IV TC).


Jurorki, Agata Tołłoczko i Renata Ornowska, oceniły występ każdego ucznia, uwzględniając dobór repertuaru, interpretację i opanowanie pamięciowe tekstu, dykcję oraz ogólne wrażenie artystyczne, a następnie ogłosiły wyniki konkursu:


I miejsce – Konrad Zawiślak


II miejsce – Kinga Kicińska


III miejsce – Antonina Witkosz i Marharyta Haiduchyk.