Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Świętujemy 105 lat!

 

 

 

 

Czyż jest radośniejsze święto od dnia urodzin? Przecież to wówczas spotykają się bliscy sobie ludzie, uśmiechają się, ściskają przy powitaniu, składają życzenia, wspominają, obdarowują jubilata, częstują się tortem, rozmawiają, delektując się smakołykami. I tak właśnie, 25 kwietnia 2024 roku, przebiegała uroczystość 105 - lecie Zespołu Szkół nr 1 w Zgierzu.
Zgodnie z ceremoniałem obchody rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru, odśpiewaniem hymnu szkoły i przywitaniem gości przez dyrektora Piotra Matusiaka: wnuczki patrona Jakuba Stefana Cezaka, pani Mirosławy Królikowskiej z mężem, pana Wojciecha Brzeskiego – członka Zarządu Powiatu Zgierskiego, pani Małgorzaty Bujalskiej – zastępczyni Naczelnika Wydziału Edukacji i Młodzieży Urzędu Miasta Zgierza, pana Adama Zamojskiego – przewodniczącego Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Zgierza, pana Bartosza Rzętkiewicza – wicekanclerza ds. rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, pana Marcina Szymke – prezesa Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” oraz byłych dyrektorów placówki – pani Małgorzaty Barylskiej, pana Bogdana Winklera, pana Michała Szalewskiego, emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły. Oczywiście nie zabrakło obecnej kadry pedagogicznej, administracyjnej i uczniów.
Właśnie uczniom zadedykowane było motto całej uroczystości: Wiedzieć i nie mówić:/ tak się zapomina./ Co jest wymówione, wzmacnia się. / Co nie jest wymówione, zmierza do nieistnienia. Tak więc idąc zasłowami Czesława Miłosza, „mówiono” o: historii naszej szkoły od jej powstania w 1919 roku, biografii patrona Jakuba Stefana Cezaka oraz działalności wszystkich dyrektorów. Zaproszeni goście z zainteresowaniem obejrzeli filmy o początkach Państwowej Szkoły Kupieckiej, jej rozwoju, podziwiali zachowane dokumenty i wiele zdjęć. Autorką tych pokazów jest emerytowana nauczycielka i wicedyrektor  - pani Małgorzata Kostrubiec. Natomiast opracowania, porównującego funkcjonowanie dzisiejszego Zespołu Szkół nr 1 z kształceniem sprzed lat, podjęła się pani Violetta Nawrot. Zaprezentowane obrazy nie tylko miały wartość faktograficzną i edukacyjną, ale wzbudziły wzruszenie i uczucia, od nostalgii po rozbawienie.
Emocje pojawiły się również, kiedy pan dyrektor Piotr Matusiak ogłaszał wyniki corocznego Konkursu Wiedzy o Patronie i Historii Szkoły. Należy podkreślić, że tegoroczna edycja turnieju miała charakter uroczysty z okazji 105-lecia, ale także z powodu 35. rocznicy nadania szkole imienia Jakuba Stefana Cezaka. I to z rąk wnuczki Patrona, pani Mirosławy Królikowskiej, laureaci konkursu mieli honor otrzymać nagrody i pamiątkowe dyplomy.
Następnie odbyła się ważna część gali – odznaczenie osób wyjątkowych, zaangażowanych, nieustannie utrzymujących więź z „Cezakiem”, po prostu przyjaciół Zespołu Szkół nr 1. Laudacje na cześć pani Małgorzaty Kostrubiec i pana Marcina Szymke wygłosili przewodnicząca Kapituły Medalu „Przyjaciel Szkoły” pani Teresa Bogusławska oraz członek tejże kapituły pan Zbigniew Królikowski.
W takiej przyjaznej i radosnej atmosferze nie obyło się bez anegdot, gratulacji, barwnych opowieści o czasach młodości oraz odczytania poruszającego listu od emerytowanej polonistki pani Marii Stopczyk, a niewątpliwym uatrakcyjnieniem święta były popisy wokalne utalentowanych uczennic: Antoniny Witkosz, Weroniki Wiśniewskiej, Julii Podsiad i Wiktorii Pinkowskiej.
Czy warto organizować taką szkolną uroczystość? Zatrzymać się na chwilę, oderwać od standardowego prowadzenia zajęć? Odbyć praktyczną lekcję na temat historii i tradycji szkoły? Łączyć pokolenia, prezentując sylwetkę patrona, dyrektorów, wybitnych nauczycieli i absolwentów? Być dumnym i usatysfakcjonowanym pedagogiem, widząc swoich uczniów z pasją, którzy fotografują, gotują, śpiewają, obsługują sprzęt nagłaśniający, maszerują w poczcie sztandarowym, itp.? Budować bliskie relacji i poczuć przynależność do rodziny „Cezaka”?      

Twierdząco na powyższe pytania odpowiedzą prowadzące uroczystość 105-lecia Zespołu Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka, czyli Renata Ornowska, Joanna Wesołowska, Violetta Nawrot,
oraz Zbigniew Królikowski, Wioleta Gabara, Rafał Antoszewski, Sylwester Szaliński, Adam Stachowski, Tomasz Podgórski, Izabela Piętka.