Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Nasi uczniowie graczami na giełdzie!

 

 

 

 

Szkolna Internetowa Gra Giełdowa to konkurs organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, skierowany do młodych ludzi, pragnących przeżyć przygodę z instrumentami finansowymi na giełdzie. Każdy 2-4-osobowy zespół dysponuje jednym rachunkiem inwestycyjnym i określoną kwotą wirtualnych pieniędzy, którą przeznacza na inwestycje w akcje, ETF-y i kontrakty terminowe. Jednakże inwestowanie jest obciążone ryzykiem i wygrywa ten zespół, który osiągnie najwyższą wartość portfela inwestycyjnego. Uczniowie z klas: II TE, III TE i IV TE stawią czoła temu  wyzwaniu. Opiekunkami grup będą Panie Profesor: Ewa Urbańska-Sobczak i Ewa Kawczyńska.


Zasady gry


Od 13 listopada 2023 do 29 marca 2024 odbędą się dwa etapy gry właściwej z przewidywaną dogrywką, zakończone 25 kwietnia wielkim finałem w Sali Notowań GPW.


Po grze testowej odbędzie się etap I, w którym uczestnicy otrzymają wirtualne 20 000 zł na inwestycje w akcje i ETF-y. Po zakończeniu tej części nagrodzone zostaną 3 najlepsze zespoły, które uzyskają najwyższe wartości portfela inwestycyjnego, oraz 3 najlepsze zespoły w rankingu szkół podstawowych.


Etap II to kolejne wyzwanie dla uczestników, polegające na inwestowaniu kwoty 10 000 zł w kontrakty terminowe, notowane na GPW. Po jej zakończeniu na 3 najlepsze zespoły czekają nagrody pieniężne.


Na kwiecień 2024 planowana jest dogrywka na szczeblu wojewódzkim, w której zespoły ponownie będą mogły zainwestować w akcje i ETF-y. W tym etapie biorą udział drużyny z dwóch pierwszych miejsc w danym województwie (za wyjątkiem zespołów, które znalazły się w rankingu 10 najlepszych drużyn po obydwu etapach).


Do finału przechodzi dziesięć najlepszych zespołów z rankingu I i II etapu oraz 6 najlepszych zespołów, wyłonionych w czasie dogrywki. Niezbędne w tej grze będą umiejętności analizowania sytuacji na rynku i podejmowania wspólnych decyzji, zatem życzymy uczestnikom samych trafnych decyzji. Powodzenia!


Ewa Urbańska-Sobczak, Ewa Kawczyńska