Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Powiatowe Święto Edukacji

 

 

 

 

W tym roku powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się 17 października w murach naszej szkoły. Wraz ze współgospodarzami święta Starostą Zgierskim Bogdanem Jarotą i Wicestarostą Zgierskim Dominikiem Gabrysiakiem gościliśmy: posłów na sejm – Agnieszkę Hanajczyk, Pawła Bejdę, Marka Matuszewskiego, członków Zarządu Powiatu Zgierskiego, przedstawicieli Rady Powiatu Zgierskiego na czele z przewodniczącym Mirosławem Burzyńskim, naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Turystyki i Sportu Powiatu Zgierskiego Dariusza Szlawskiego, dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych.


Ponieważ rangę uroczystości zwielokrotniła 250. rocznica powstania Komisji Edukacji Narodowej, historyczną prelekcję wygłosił pan Dariusz Szlawski, podkreślając wagę pierwszego w Europie ministerstwa oświaty i przedstawiając sylwetki osiemnastowiecznych działaczy, którzy przyczynili się do rozwoju polskiej edukacji. Wystąpienie to korespondowało z prezentacją, ukazującą funkcjonowanie naszej ponadstuletniej szkoły, oraz nawiązywało do kulminacyjnej części obchodów, czyli do nagrodzenia wyróżniających się zaangażowaniem i kreatywnością dyrektorów oraz nauczycieli szkół i poradni powiatu zgierskiego. Z rąk panów starosty, wicestarosty i naczelnika wydziału oświaty uhonorowani otrzymali pamiątkowe dyplomy i kwiaty. Oczywiście nie obyło się bez gratulacji, życzeń i wniosków do dalszej pracy.


Zanim pan dyrektor Piotr Matusiak zaprosił gości do skosztowania potraw przygotowanych przez młodzież Zespołu Szkół nr 1, inni uczniowie mieli możliwość uatrakcyjnienia święta popisami wokalnymi i recytacją poezji. Ich zadaniem było skłonienie widowni do refleksji nad wyzwaniami i odpowiedzialnością „ludzi edukacji”, kształtowaniem etyki młodych, ale przede wszystkim do zademonstrowania swojej radości, młodzieńczego uroku i entuzjazmu. Czy to się udało? Zapytajcie tych, którzy byli świadkami występu Weroniki Wiśniewskiej, Antoniny Witkosz, Wiktorii Pinkowskiej, Julii Podsiad, Kingi Kicińskiej i Kuby Kluski.