Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

„Moja ścieżka kariery” – warsztaty metodą world café

 

 

 

 

Uczniowie klasy III TEC wzięli udział w warsztatach pod hasłem „Moja ścieżka kariery”, które odbyły się w zaprzyjaźnionym LO im. S. Staszica. Warsztaty metodą word café poprowadzili pracownicy Biura Karier Uniwersytetu Łódzkiego.  
Cztery rundy, cztery ważne tematy i różnorodne na nie spojrzenia, bo w tym ciekawym przedsięwzięciu spotkali się uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich, zarówno z liceum, jak i  z technikum. Pracując w różnorodnych zespołach, dzielili się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami  i refleksjami w następujących obszarach:
• Moje kompetencje, zainteresowania. Co chciałabym/chciałbym robić w przyszłości?
• Jak wyglądają nasze dotychczasowe doświadczenia z doradztwem zawodowym? Czego potrzebujemy w tym obszarze?
• Zawody w przyszłości. Jak może wyglądać sytuacja za 10 lat?
• Obawy związane z karierą, pracą.
Dziękujemy Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego w Zgierzu za zorganizowanie spotkania w ramach projektu Zbudowanie systemu monitorowania i koordynacji regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia sie przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych, finansowanego z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.