Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 9.00

Msza św. w kościele Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu.

10.00

Przemarsz z kościoła do szkoły.

10.00 – 10.45

Rejestracja uczestników obchodów i przekazanie materiałów okolicznościowych w budynku Zespołu Szkół nr 1.

11.00

Uroczystość w sali gimnastycznej Zespołu
Szkół nr 1 w Zgierzu przy ulicy Długiej 89/91.

ok. 13.00

Spotkania absolwentów w klasach, zwiedzanie
szkoły, poczęstunek.

20.00 Bal Absolwentów w restauracji Route One w Zgierzu.

 

 

 

Warunki uczestnictwa

 

Warunkiem uczestnictwa w obchodach na terenie szkoły jest wpłata
w wysokości 30 zł (materiały okolicznościowe).
Koszt udziału w Balu Absolwentów wynosi 150 zł.
Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność wpłat.

 

Wpłat należy dokonywać do 1 września 2019 r.

w sekretariacie szkoły

lub na konto Rady Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 w Zgierzu.

Numer konta: Bank Spółdzielczy w Zgierzu
 84 8783 0004 0015 8091 2000 0001

 

W tytule płatności należy podać:
Zjazd i/lub Bal Absolwentów, imię i nazwisko, rok ukończenia szkoły.

 

Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w bursie szkolnej.
Koszt 30 zł (ze śniadaniem 40 zł).

 

Chętnych do udziału w obchodach na terenie szkoły i/lub Balu Absolwentów prosimy o wypełnienie zamieszczonego formularza zgłoszeniowego lub osobisty/telefoniczny kontakt z sekretariatem szkoły (tel. 42 715 07 44, tel./fax 42 715 07 34).

 

 

 

 

 

 

 


Formularz zgłoszeniowy
(wypełnienie pól oznaczonych gwiazdkami jest obowiązkowe)
udział w obchodach szkoły na terenie placówki
udział w Balu Absolwentów
nie będę korzystał z noclegu
nocleg
nocleg ze śniadaniem
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z udziałem w obchodach stulecia istnienia Zespołu Szkół nr 1 w Zgierzu. Przyjmuję do wiadomości, iż administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka, ul. Długa 89/91, 95-100 Zgierz. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane.