Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

Liceum ogólnokształcąceLiceum ogólnokształcące z oddziałem integracyjnym


 

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, język obcy nowożytny, biologia, historia.Klasa przeznaczona dla uczniów o niesprecyzowanych w pełni zainteresowaniach. Stwarza ona możliwości pełnej integracji młodzieży niepełnosprawnej z rówieśnikami, w której będzie zapewniona stała pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 


  • jedyna w powiecie zgierskim klasa, w której mogą kształcić się uczniowie zdrowi razem z uczniami z dysfunkcjami rozwojowymi;
  • klasa może liczyć maksymalnie 20 uczniów, w tym do 5 uczniów z dysfunkcjami;
  • realizowany jest pełny program nauczania dla liceum ogólnokształcącego;
  • budynek szkolny jest przystosowany do potrzeb uczniów niepełnosprawnych;
  • szkoła zapewnia poczucie spokoju i bezpieczeństwa, fachową kadrę i pomoc specjalistów.