Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

 

Zajęcia patriotyczno – obronne w 75 rocznicę walk Armii „Łódź” podczas wojny obronnej Polski w 1939r.
 

W dniu 16 września 2014r., na terenie Klubu Sportowego „Społem” w Łodzi przy ul. Północnej 36, młodzież ze szkół w Łodzi, Zgierzu i Ozorkowie wzięła udział w zajęciach patriotyczno – obronnych. Zajęcia były zorganizowane m.in. przez WODN w Łodzi a ich głównym koordynatorem w terenie był konsultant WODN ds. obronności, edukacji dla bezpieczeństwa i historii regionalnej – dr Tadeusz Z. Bogalecki.

Honorowy patronat nad przedsięwzięciem, roztoczył płk mgr Wojciech Filkowski Szef  Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi.

W ramach uczestnictwa Projekcie Edukacji Patriotycznej, w imprezie wzięła również udział pięcioosobowa delegacja uczniów z Zespołu Szkół Nr 1 w Zgierzu wraz z opiekunem. Celem zajęć, była popularyzacja postaw patriotycznych wśród młodzieży szkolnej i rozwijanie umiejętności potrzebnych młodym ludziom do ewentualnej służby w obronie Rzeczpospolitej.

Uczniowie ZS Nr 1 w Zgierzu zapoznali się z pracą wielu służb mundurowych i organizacji paramilitarnych, działających na terenie Polski. Oglądali i uczyli się obsługiwać broń, używać elementów umundurowania i oporządzenia wojskowego i sanitarno – medycznego. Wiedzę przekazywali młodzieży funkcjonariusze różnych jednostek, m.in. Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego (WCKM) w Łodzi, WKU Łódź, Placówka Straży Granicznej (SG) w Łodzi, Związek Strzelecki „Strzelec” (ZS „Strzelec”) w Łodzi, Stowarzyszenie Historyczne Strzelcy Kaniowscy w Łodzi (SH Strzelcy Kaniowscy) w Łodzi i Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ w Łodzi.

Jednym z punktów programu był międzyszkolny turniej strzelecki (strzelanie z karabinka pneumatycznego do tarczy). Niektórzy z uczniów ZS Nr 1 po raz pierwszy mieli do czynienia z taką formą rywalizacji, uczyli się zatem na bieżąco – jednocześnie dobrze się przy tym bawiąc. Dodatkową atrakcją która wzbudziła dużo emocji i uśmiechu, był pokaz i nauka podstaw musztry wojskowej.

Zajęcia zakończył krótki apel wraz z minutą ciszy pod pomnikiem Armii Łódź, poprzedzony krótkim wykładem historycznym dr T. Z. Bogaleckiego.

Wszystkie szkoły które uczestniczyły w zajęciach, otrzymały pamiątkowe dyplomy i klika gadżetów dla młodzieży uczestniczącej w zawodach.

 

Szkolny koordynator projektu:
Marcin Gruszczyński