Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

Technik cyfrowych procesów graficznych 

 

PRZECZYTAJ -> PORÓWNAJ -> ZDECYDUJ

 

Kwalifikacje:

 

A.54. Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania

A.25. Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych

A.55. Drukowanie cyfrowe

 

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, język obcy nowożytny, informatyka, geografia.

 

TECHNIKUM - zawód: technik cyfrowych procesów graficznych

 

Poligrafia oraz rynek szeroko rozumianych projektów multimedialnych przeznaczonych do publikowania w Internecie i innych mediach, to bardzo prężnie rozwijająca się gałąź przemysłowa i usługowa.
Technik cyfrowych procesów graficznych jest obecny niemal w każdej agencji reklamowej, we wszystkich firmach wydawniczych oraz drukarniach cyfrowych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

  • przygotowywania publikacji i prac graficznych do drukowania;
  • obsługiwania cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii;
  • przygotowywania prezentacji graficznych i multimedialnych;
  • wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych;
  • prowadzenia procesów drukowania.