Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

Technik ekonomista 

 

PRZECZYTAJ -> PORÓWNAJ -> ZDECYDUJ

 

 

Kwalifikacje:

 

A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

A.36. Prowadzenie rachunkowości

 

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, język obcy nowożytny, informatyka, geografia.

 

TECHNIKUM - zawód: technik ekonomista

 

Zawód technika ekonomisty stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych.
Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ekonomista powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

  • planowania i prowadzenia działalności gospodarczej;
  • obliczania podatków;
  • prowadzenia spraw kadrowo-płacowych;
  • prowadzenia rachunkowości;
  • wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.