Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

Technik handlowiec 

 

PRZECZYTAJ -> PORÓWNAJ -> ZDECYDUJ

 

 

Kwalifikacje:

 

A.18. Prowadzenie sprzedaży

A.22. Prowadzenie działalności handlowej

 

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, język obcy nowożytny, informatyka, geografia.

 

TECHNIKUM - zawód: technik handlowiec

 

Handel należy do  rozwijającej się gałęzi gospodarki w naszym kraju. Współczesny rynek pracy potrzebuje dobrze wykształconych handlowców. Przedsiębiorstwa handlowe zgłaszają zapotrzebowanie na pracowników, których umiejętności przyczynią się do rozwoju firmy.
Osoby posiadające wykształcenie w zawodzie technik handlowiec  mogą pracować na stanowiskach:
merchandiser, referent ds. zaopatrzenia, sprzedaży oraz ds. obsługi klienta, akwizytor, specjalista ds. zaopatrzenia, sprzedaży oraz ds. obsługi klienta, kierownik działu handlowego.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik handlowiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

  • organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowywania towarów do sprzedaży;
  • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży;
  • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
  • organizowania i prowadzenia działalności handlowej;
  • zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.