Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

Technik hotelarstwa 

 

PRZECZYTAJ -> PORÓWNAJ -> ZDECYDUJ

 

Kwalifikacje:

 

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, język obcy nowożytny, informatyka, geografia.

 

Hotel XXI wieku to nie tylko nowoczesny i świetnie wyposażony  budynek, ale przede wszystkim kompetentny, wykwalifikowany, uprzejmy i gotowy służyć gościom personel hotelowy.
Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

  • prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaż usług hotelarskich;
  • rezerwowania usług hotelarskich;
  • wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji;
  • przygotowywania jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości;
  • przygotowywania i podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie;
  • przyjmowania i realizacji zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe.

 

W trakcie nauki w technikum uczniowie mają możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Po ukończeniu szkoły i otrzymaniu świadectwa potwierdzającego zdobycie wszystkich kwalifikacji dla danego zawodu uczeń uzyskuje tytuł technika.
Absolwent technikum może przystąpić do egzaminu maturalnego, co stwarza mu możliwość podjęcia nauki na dowolnie wybranym kierunku studiów.