Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

Technik obsługi turystycznej 

PRZECZYTAJ -> PORÓWNAJ -> ZDECYDUJ

 

Kwalifikacje:

 

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

 

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, język obcy nowożytny, informatyka, geografia.

 

TECHNIKUM - zawód: technik obsługi turystycznej

 

Prognozy Instytutu Turystyki dotyczące ruchu turystycznego na świecie wskazują na dynamiczny rozwój branży turystycznej jako sektora gospodarki oraz wzrost udziału turystyki w zatrudnieniu.
Technik obsługi turystycznej zatrudnienie może znaleźć w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

  • organizowania działalności turystycznej;
  • organizowania imprez i usług turystycznych;
  • obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych;
  • rozliczania imprez i usług turystycznych.