Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 
 

 

PRZECZYTAJ -> PORÓWNAJ -> ZDECYDUJ

 

 

Kwalifikacje:

 

T.6. Sporządzanie potraw i napojów

T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, język obcy nowożytny, informatyka, geografia.

 

TECHNIKUM - zawód: technik żywienia i organizacji usług gastronomicznych

 

Gastronomia jest branżą usługową. Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do wykonywania różnych zadań zawodowych zarówno dotyczących planowania produkcji, jak i świadczenia usług żywieniowych konsumentom.
Pracę w gastronomii jest stosunkowo łatwo znaleźć. Ciągle dostępne są oferty pracy w kraju, jak i zagranicą. Osoba będąca z wykształcenia technikiem żywienia i usług gastronomicznych może podjąć pracę w restauracjach, kawiarniach, pensjonatach, domach wczasowych i hotelach, a także prowadzić własną firmę.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

  • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
  • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
  • planowania i oceny żywienia;
  • organizowania produkcji gastronomicznej;
  • planowania i realizacji usług gastronomicznych.