Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl


 

 

 

ZAWÓD
KWALIFIKACJA
Kucharz
  • Sporządzanie potraw i napojów
Pracownik obsługi hotelowej
  • Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

 

 

CYKL KSZTAŁCENIA w BRANŻOWEJ SZKOLE I stopnia – 3 LATA

 

Branżowa szkoła I stopnia to idealna propozycja dla osób, które chcą zdobyć zawód. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.
Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą od razu podjąć pracę albo kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, zaczynając od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.