Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl


 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Przedmioty rozszerzone
Liceum Ogólnokształcące o profilu
społeczno-ratowniczym z oddziałem
integracyjnym
  • język polski
  • matematyka
  • biologia

 

 

CYKL KSZTAŁCENIA w LICEUM po SZKOLE PODSTAWOWEJ – 4 LATA

 

Po ukończeniu liceum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego. Kontynuacja nauki na wybranych studiach wyższych lub na różnych kierunkach w szkole policealnej.