Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl


 

 

ZAWÓD
Przedmioty rozszerzone
Technik ekonomista
  • matematyka
Technik rachunkowości
  • matematyka
Technik grafiki i poligrafii
cyfrowej
  • język angielski
Technik fotografii i multimediów
  • język polski
Technik reklamy
  • język polski
Technik organizacji turystyki
  • geografia
Technik hotelarstwa
  • język angielski
Technik żywienia i usług
gastronomicznych
  • biologia

 

 

CYKL KSZTAŁCENIA we wszystkich typach TECHNIKUM
po SZKOLE PODSTAWOWEJ – 5 LAT

 

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych. Będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy w poszczególnych kwalifikacjach.
Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Po zdaniu wszystkich egzaminów i ukończeniu szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.