Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl

Kucharz 

 

PRZECZYTAJ -> PORÓWNAJ -> ZDECYDUJ

 

 

Kwalifikacje:

 

T.6. Sporządzanie potraw i napojów

 

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji: język polski, język obcy nowożytny, informatyka, geografia.

 

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA - zawód: kucharz

okres kształcenia – 3 lata

 

Gastronomia, w obszarze której pracuje kucharz, jest branżą usługową. Miejscem pracy kucharza najczęściej są zakłady gastronomiczne typu otwartego i zamkniętego, w tym restauracje hotelowe i gastronomia sieciowa oraz firmy cateringowe, ale również gastronomia na statkach lub w innych środkach transportu, itp. Kucharz może podejmować działalność gospodarczą prowadząc zakłady gastronomiczne lub świadcząc usługi cateringowe.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

  • przechowywania żywności;
  • sporządzania potraw i napojów;
  • wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

 

Przygotowanie teoretyczne ucznia zasadniczej szkoły zawodowej jest uzupełniane opanowaniem umiejętności, które zdobywa on w trakcie zajęć praktycznych realizowanych w nowoczesnych obiektach gastronomicznych.

 

Uczniowie zasadniczej szkoły zawodowej mają możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie. Po ukończeniu szkoły i otrzymaniu  świadectwa potwierdzającego zdobycie kwalifikacji dla danego zawodu uczeń uzyskuje tytuł zawodowy.