Zespół Szkół nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka 95-100 Zgierz, ul. Długa 89/91 tel. (42) 715-07-44, fax (42) 715-07-34 e-mail: ekonomik@miasto.zgierz.pl


 

 

ZAWÓD
Przedmioty rozszerzone
Technik ekonomista
 • geografia; język angielski
Technik handlowiec
 • geografia; język angielski
Technik grafiki i poligrafii
cyfrowej
 • informatyka; matematyka
Technik organizacji turystyki
 • geografia; język angielski
Technik hotelarstwa
 • geografia; język angielski
Technik żywienia i usług
gastronomicznych
 • biologia; chemia
Technik reklamy
 • język polski; język angielski
Technik fotografii i multimediów
 • język polski; język angielski

 

 

CYKL KSZTAŁCENIA we wszystkich typach TECHNIKUM
po SZKOLE PODSTAWOWEJ – 5 LAT

 

Po ukończeniu technikum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego, a następnie kontynuować naukę na studiach wyższych. Będzie mógł również uzupełnić swoje kwalifikacje na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.
W trakcie nauki w technikum uczeń zdaje egzaminy w poszczególnych kwalifikacjach.
Po każdym zdanym egzaminie uczeń otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Po zdaniu wszystkich egzaminów i ukończeniu szkoły otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

 

 

 

 

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Przedmioty rozszerzone
Liceum Ogólnokształcące o profilu
społeczno-ratowniczym z oddziałem
integracyjnym
 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • historia

 

 

CYKL KSZTAŁCENIA w LICEUM po SZKOLE PODSTAWOWEJ – 4 LATA

 

Po ukończeniu liceum uczeń może przystąpić do egzaminu maturalnego. Kontynuacja nauki na wybranych studiach wyższych lub na różnych kierunkach w szkole policealnej.

 

 

 

 

 

ZAWÓD
KWALIFIKACJA
Kucharz
 • Sporządzanie potraw i napojów
Cukiernik
 • Produkcja wyrobów cukierniczych

 

 

CYKL KSZTAŁCENIA w BRANŻOWEJ SZKOLE I stopnia – 3 LATA

 

Branżowa szkoła I stopnia to idealna propozycja dla osób, które chcą zdobyć zawód. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.
Absolwenci branżowej szkoły I stopnia mogą od razu podjąć pracę albo kontynuować naukę w branżowej szkole II stopnia lub w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych, zaczynając od II klasy oraz zdecydować się na kwalifikacyjne kursy zawodowe.